Hallituksen jäsenet

Juha-Pekka Alapartanen
Valtteri Pihlajamäki
Katja Rantatulkkila
Jonna Saarijärvi
Katja Saarikoski-Mäenpää, pj.
Johannes Ujainen

Hallintoneuvoston jäsenet

Erkki Tukiainen, pj.
Marjo Timonen, varapj.
Tiina Kankaanpää
Pentti Yli-Karjanmaa
Petri Varsta
Eero Muurimäki
Yrjänä Vuojala
Olavi Kandolin
Jenni Laurila
Lauri Rinta-Kanto