Samuli Paulaharjun Säätiön tarkoituksena on tukea Pohjanmaan kulttuurielämää, kansanperinteen keräämistä ja keruutulosten julkaisemista, kotiseututyön ja perinteisen käsityötaidon kehittämistä ja harrastamista sekä edistää Samuli Paulaharjun elämäntyön tunnetuksi tekemistä. Säätiön kotipaikka on Kurikan kaupunki.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa palkintoja ja apurahoja tunnustukseksi säätiön tarkoitusperiä toteuttaville ja sitä edistäneille henkilöille ja yhteisöille. Se tukee myös muilla tavoin kansanperinteen, perinteisen käsityötaidon ja rakennustaidon kehittämistä ja harrastamista, sekä kulttuuriympäristön suojelua ja näihin liittyvää kirjallisuutta. Se voi järjestää tilaisuuksia säätiön tarkoituksen tunnetuksi tekemiseksi, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja Säätiön tarkoituksen mukaisista asioista, ja harjoittaa tarkoituksensa mukaista julkaisutoimintaa.

Samuli Paulaharjun Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

samuli11dt
Samuli Paulaharjun patsas Kurikan kirjaston edessä. Kuva: Pentti Yli-Karjanmaa